Zemědělské družstvo Kouty hospodaří na 1600 ha zemědělské půdy na Vysočině, v okrese Třebíč. Pozemky se nacházejí v průměrné nadmořské výšce 590 m.n.m.. Hospodaří na pozemcích obcí Kouty, Chlum, Radošov, Horní Smrčné, Svatoslav a Kamenice.

V rostliné výrobě se zaměřuje na pěstování obilovin, řepky a zajištění krmiv pro živočišnou výrobu. V živočišné výrobě chová 400 kusů červenostrakatých dojnic. Zaměřuje se na prodej mléka, vysokobřezích plemenných jalovic a telat – býčků.

Dále provozuje bioplynovou stanici, ve které vyrábí elektrickou energii a teplo, které používá k vytápění vlastních, obecních i soukromých budov.

Kde nás najdete?
GPS: 49°18’57.453″N, 15°47’42.405″E


Zvětšit mapu

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Rekonstrukce vysokoúčinných kogeneračních jednotek KVET z biomasy a vyvedení tepla ve stávající bioplynové stanici Kouty

Číslo projektu: CZ.01.3.09/0.0/0.0/18_180/0016636

Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce vysokoúčinných kogeneračních jednotek KVET z biomasy a vyvedení tepla ve stávající bioplynové stanici Kouty“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde k modernizaci spalovacích zdrojů spočívající ve výměně stávajících vznětových motorů KGJ za nové modernější se zážehovým motorem na bioplyn o nižších garantovaných emisních parametrech. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Plakát vertical_ZD Kouty